Čtyřkolky

tbg-1 tbg-2 Půjčovné činní: 1 hodina: 500 Kč, 2 hodiny: 900 Kč, od 8:00h do 18:00h: 3000 Kč 
           
Půjčovné se platí předem při přebírání čtyřkolky.                                                       
K řízení je potřeba mít řidičské oprávnění skupiny B
Naše čtyřkolky mají SPZ

 

TBG BLADE 1000 LT EPS 4×4

 

Motor
997 ccm, 4 takt,dvouválec, kapalinou chlazený, SOHC
Kompresní poměr
92×75,0mm
Výkon
83 kW / 7000 ot./min. – ( off-road)
Maximální rychlost
110 km/h +
Karburátor
 
Zapalování
elektrické vstřikování spolehlivé startování
Převodovka
Nová robusní automatická heavy-duty s motorovou brzdou
Pohon nápravy
4×4 se dvěma diferenciály
Celková délka
2330 mm
Celková šířka
1200 mm
Celková výška
1290 mm
Výška sedadla
935 mm
Rozvor
1441 mm
Světlá výška
295 mm
Zavěšení v předu
Nezávislá dvojtá A ramena tlumiče EVO nastavitelné předpětí pružin
Zavěšení v zadu
Nezávislá dvojtá A ramena tlumiče EVO nastavitelné předpětí pružin
Brzdy přední
2 x hydraulická kotoučová
Brzdy zadní
2 x  hydraulická kotoučová
Pneumatiky přední
AT25×8×12
Pneumatiky zadní
AT25×10 x- 12
Palivová nádrž
23 litrů
Hmotnost
451 kg
Sedadlo
Pro 2 osoby

 

 

 


 

 

 


  

 
 

 

 

 


  

K zapůjčení jsou zapotřebí dva doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas), třetí doklad k ověření adresy (SIPO, vyúčtování telefonu apod) a vratnou zálohu ve výši 10.000Kč.

Každá čtyřkolka je vybavena, motozámkem a přilbou. 
Přebírat čtyřkolku budete vždy s plnou nádrží a s dotočenou budete také vracet. 
Počet najetých kilometrů není omezen!
Na čtyřkolku Vám doporučujeme si vzít pevnou obuv, nepromokavou bundu a rukavice. 
Pro případ poškození nebo odcizení čtyřkolky není čtyřkolka pojištěna a nájemce hradí opravu čtyřkolky, popřípadě celou kupní cenu stroje.

 

Obchodní podmínky – Půjčovna:

Výtah ze všeobecných obchodních podmínek
1. Zájemce o nájem motocyklu musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny, což musí před zahájením pronájmu doložit a jeho řidičské zkušenosti musí dostačovat k bezpečnému užívání předmětu nájmu.
2. K zapůjčení motocyklu jsou potřeba tyto doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz, třetí doklad totožnosti (pas, rodný list), doklad pro ověření bydliště (bankovní výpis, faktura za telefon, elektriku, Sipo, inkaso a podob….), popřípadě další doklady a informace o nájemci dle uvážení pronajímatele.
3. Při zapůjčení motocyklu se skládá vratná kauce ve výši 10.000,– Kč a tato se v případě předání nepoškozeného motocyklu pronajímateli vrací klientovi zpět v plné výši.
4. Cena za nájem motocyklu je stanovena dle platného ceníku a je splatná v hotovosti při převzetí motocyklu do nájmu.
5. Při porušení povinnosti včasného vrácení předmětu nájmu se zavazuje nájemce zaplatit smluvní pokutu za pozdní vrácení předmětu ve výši 100% denního nájemného za každých započatých 24 hodin. Nedohodnou-li se nájemce s pronajímatelem jinak.
6. Zapůjčený motocykl smí využívat jen nájemce pouze obvyklým způsobem k obvyklému účelu a není oprávněn přenechat motocykl k užívání třetí osobě ve smlouvě neuvedené.
7. Řidič i spolujezdec jsou povinni při jízdě na motocyklu používat ochranné přilby a odpovídající oblečení, nepožívat před jízdou alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky a maximálně věnovat pozornost řízení vozidla a dodržovat pravidla silničního provozu. V případě porušení tohoto ustanovení bere na sebe veškeré povinnosti a odpovědnost z toho vyplývající.
8. Nájemce je povinen vždy o motocykl řádně pečovat a rovněž ho zabezpečit proti možné krádeži, či riziku vzniku škody jak na samotném motocyklu, tak i na způsobení škody ostatním účastníkům silničního provozu.
9. Nájemce není oprávněn provádět na motocyklu jakékoliv úpravy či opravy a není oprávněn motocykl užívat ke sportovním či závodním účelům, k jízdě na autodromech či jiných tratích určených k sportovním účelům.
10. Způsobí-li nájemce při užívaní na předmětu nájmu škodu, která vznikla řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog, při závodech všeho druhu a při soutěžích s rychlostní vložkou, při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřeném okruhu či při nepovoleném výjezdu do zahraničí, nebo došlo-li k odcizení vozidla, které nebylo řádně zajištěno, je tuto škodu povinen na výzvu pronajímatele uhradit v plné výši v penězích. Stejně tak i v případě, že vozidlo řídila osoba ve smlouvě neuvedená.
11. Počet najetých kilometrů není omezen.
12. Pohonné hmoty: vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot 100,– Kč a náhrada hmot podle aktuálních cen paliva.
13. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR.
14. Motocykl si můžete vyzvednout osobně na naší adrese, popřípadě Vám ho přistavíme po ČR kam si budete přát za manipulační poplatek 350,– Kč + 10,–Kč/km. Stejně tak i při vracení motocyklu.
15. Každý motocykl je vybaven motozámkem, motolékárničkou a přilbou, druhá přilba je k zapůjčení za poplatek 50Kč/den.
16. Pronajímatel si vyhrazuje právo individuálně měnit podmínky pro zapůjčení motocyklu k užívání, popřípadě požadovat i jiné záruky, popřípadě odmítnout předání předmětu nájmu zájemci o zapůjčení motocyklu.